Ne İşleri Vardı Orada?

Umur Talu: İsterseniz ‘Gitmeselerdi, provoke ettiler, devleti zor duruma soktular, onlar zaten İslamcı’ diye düşünün… Öldürülenler, ‘tarihin ikiyüzlülüğüne karşı cesaret ve fedakârlık gemileri’ne binmişti. Bizimkiler de ötekiler de… 14 askere karşı 1400 Gazzeli katleden ve buna ‘terörle savaş’ diyen saldırgan ikiyüzlülük varken; tarihte yaşadığı büyük acıları başka insanlara reva gören vicdansızlık varken, kalbiniz yolunu şaşırmasın! http://www.kirzincirlerinimavimarmara.com/kir-zincirlerini/